Hållbarhetsplan

Här följer Sophia Granswed AB:s hållbarhetsplan. Denna finns tillgänglig för allmänheten på hemsidan, samt kommuniceras till varje ny medarbetare i bolaget. Hållbarhetsplanen ses över kontinuerligt och uppdateras i januari varje räkenskapsår.

Socialt ansvar

Vi strävar hela tiden efter att vara goda samhällsmedborgare i allt vi gör och tar oss för. Vi uppmuntrar olikheter och mångfald där varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar för att nå sin fulla potential.  En god fysisk och psykisk hälsa är grunden för att vi ska må bra och kunna uppnå våra individuella och gemensamma mål. Detta gäller både medarbetare, kunder, samarbetspartners och medmänniskor. Diskriminering, trakasserier eller annat olämpligt uppförande är fullständigt oacceptabelt och kan leda till uppsägning eller avslutat samarbete.

 • Vi strävar efter en mångfald av medarbetare
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare, kunder och samarbetspartners till fysisk aktivitet för att minska risken för stress, sjukdomar och obalans i vardagen
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare, kunder och samarbetspartners till pro bono-projekt och annat samhällsengagemang 

Ekologiskt ansvar

Vi arbetar ständigt med att hitta nya innovativa lösningar för att förbygga och minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom att själva leva så klimatsmart som möjligt, samt uppmuntrar våra kunder och samarbetspartners att eftersträva detsamma.

 • Vi väljer alltid gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen
 • Vi har inga fasta kontorsplatser utan arbetar hos kunder, hemifrån eller på caféer och andra offentliga ytor
 • Vi arbetar med digitala dokument och skriver endast ut papper om det är absolut nödvändigt
 • Vi är restriktiva med att inhandla all typ av kost som (enligt forskning) anses ohälsosam och har stor miljöpåverkan

Ekonomiskt ansvar

Vi arbetar ständigt med att trygga bolagets ekonomiska ställning. Detta göra vi främst genom att inte ta på oss några större fasta kostnader, samt ser till att bolagets räkenskaper hela tiden är i balans.

 • Bokföring sker löpande
 • Skatt och arbetsgivaravgifter betalas in i god tid varje månad
 • Moms betalas in i god tid var tredje månad
 • Revisor går igenom bolagets räkenskaper en gång per år

Medarbetaransvar

Vi är en flexibel arbetsplats vad gäller såväl fysisk plats som arbetstider, och strävar efter att utgå ifrån medarbetarnas och kundernas behov. Vi uppmuntrar våra medarbetare att genomföra sitt arbete under kontorstider, där medarbetaren har eget ansvar att planera och leverera sina åtaganden i tid.

 • Vi strävar efter en mångfald av medarbetare
 • Vi strävar efter att arbeta och samarbeta med talanger som bidrar till bolagets fortsatta utveckling
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla egna idéer och ta initiativ, både på ett personligt och professionellt plan
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare till samhällsengagemang 
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare till fysisk aktivitet, även under kontorstid
 • Till heltidsanställd utgår ett friskvårdsbidrag om 6000 kr per år. Vid övrig anställningsform utgår ett motsvarande friskvårdsbidrag baserat på antalet arbetade timmar
 • Eftersom vi är en flexibel arbetsplats är det upp till varje medarbetare att själv ta ansvar för sin säkerhet under arbetstid. Därmed uppmuntras medarbetaren att inte arbeta på offentliga ytor som innebär en större risk för den personliga hälsan eller säkerheten

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer