Public affairs

De senaste åren har vi befunnit oss i ett politiskt landskap under förändring, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Aldrig förr har det varit så komplicerat att få ihop ett regeringsunderlag som efter valet 2018, och vi ser en allt mer orolig omvärld både inom Europa och utanför dess gränser. Det går fort och ibland är det svårt att hänga med. Vi hjälper dig att förstå beslutsprocesserna i Sverige, EU och internationellt. Vi identifierar målgrupper samt kartlägger beslutsfattare och deras ställningstaganden. Vi sätter konkreta mål, skapar opinion och långsiktiga samarbeten.

Politisk påverkan och opinionsbildning kan innefatta både enskilda sakfrågor, lagändringar och mer långsiktiga attitydförändringar. Därför arbetar vi brett med både kommuner, regioner, riksdag och myndigheter. Några typer av arbetsområden presenteras nedan. 

  • Kommun: Stadsutveckling, bostäder, kontor, infrastruktur, service, förskola, skola, vård och omsorg mm. 
  • Region: Sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur mm.
  • Riksdag och myndighet: Lagstiftning, remisser, motioner, interpellationer mm.

Samhällsbyggnad

Vi arbetar med politisk påverkan, medierelationer och opinionsbildning för att skapa värden för både kunden och samhället. Vi åtar oss endast uppdrag som vi kan stå bakom med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra uppdragsgivare är både företag, kommuner och andra samhällsbyggare. Uppdragen innefattar b.la. stadsutveckling, fastighetsutveckling samt planering av både bostäder och service.  

  • Hjälper företag att hitta och driva projekt
  • Projektleder och driver detaljplaner
  • Skapar opinion och hittar samarbeten för att stärka varumärket
  • Stadsutveckling tillsammans med företag, kommuner och andra intressenter
  • Bistår kommuner att utreda, analysera och planera framtiden med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
  • Projektleder Almedalen, MIPIM, Business Arena, seminarier, workshops, event och runda-bord-samtal mm.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer