Public relation

Vi hjälper dig att sätta dina idéer i ett sammanhang som blir värdefullt för både ditt varumärke och dess omgivning.

 • Omvärldsanalys
 • Kommunikationsplan
 • PR-strategi
 • Debattartiklar
 • Pressmeddelanden
 • Projektledning: Almedalen, MIPIM, Business Arena, seminarier, workshops, event och runda-bord-samtal mm.

Medieträning

Medieträning ger kunskap och förståelse om både mediehantering och mediestrategi.  Här får du under en halvdag både teoretisk kunskap och praktiskt träning framför kameran. Medieträningen görs i samarbete med en erfaren journalist, vilket skapar trygghet för dig som talesperson. Det ska vara både utvecklande och roligt att bli medietränad!

 • Teori om hur media fungerar och agerar
 • Teori om sociala medier och dess innebörd
 • Medieträning framför kameran
 • Feedback och praktiska tips

Kriskommunikation

När företag, organisationer eller privatpersoner utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det av högsta vikt att agera snabbt, vara öppen och ansvarstagande.  Bedömningen sker inte bara utifrån krisen i sig, utan i lika hög grad utifrån hur krisen hanteras. Det digitala landskapet med ökad betydelse av sociala medier innebär också att priset blir högre för dem som brister i samhällsansvar. Därför är det av högsta vikt att inte bara formulera slagkraftiga budskap, utan att också efterleva dessa på bästa sätt – hela tiden!

 • Kartläggning och nulägesanalys
 • Kriskommunikationsplan
 • Löpande rådgivning för att förebygga och hantera mediekriser
 • Agerar krisrådgivare om/när krisen uppstår

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer